Baumit ColorDesigner

Ширината на екрана ви трябва да е поне 1024 пиксела.

ТекстЕкранът ви трябва да бъде най-малко 620 пиксела висок и 1024 пиксела широк.